Smarten your business

Data science voor goede besluitvorming en slimme aansturing

West specialiseert zich in smart grids, dynamische planningsoplossingen en tekstclassificatie van vertrouwelijke documenten. Bekijk hier onze projecten.

Smart Energy

Een smart grid oplossing voor Juva op basis van de energiebehoefte van de glastuinbouw.

Smart Planning

Een dynamische en efficiënte onderhoudsplanning voor treinstellen van NS

Smart Text

Een radar voor een hulporganisatie om spanningen en behoeften in kaart te brengen op basis van vertrouwelijke rapportages.

Smart Planning

Een simulator voor gedistribueerde coördinatie van controlesystemen op basis van verwachte verkeersdrukte.

Smart Planning

Een drift forecasting tool voor objecten op zee om selectie van de juiste reddingsmethoden te bevorderen.

Nieuwe projecten

We werken aan diverse uitdagende projecten en zullen snel meer cases online zetten.

De data science tak van West maakt data snel inzichtelijk. Met behulp van statistiek en algoritmiek identificeren we complexe trends en afwijkend gedrag.

West ontwikkelt slimme software op gebied van strategisch energieverbruik voor netbeheerders en zakelijk grootverbruikers zoals havenbedrijven, fabrieken, datacenters en rail. Door de toepassing van machine learning algoritmes op verbruiksdata en andere relevante databronnen leggen we complexe patronen bloot en voorspellen we toekomstig verbruik.

Smarten your energy.

Ons data science team ontwikkelt intelligente planningssoftware voor  met name overheden en semi-publieke organisaties. Hierbij zijn we gespecialiseerd in complexe logistieke stromen. Denk aan het dynamisch aansturen van landelijk wegverkeer, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van data-gedreven onderhouds- en personeelsplanningen. We helpen organisaties om zich slimmer te organiseren.

Smarten your planning.

Digitale rapportages bevatten een schat aan informatie. Denk aan gespreksverslagen, adviesrapporten of evaluaties. Met behulp van Natural Language Processing zetten wij vertrouwelijke rapportages van overheidsorganisaties en NGO’s om in behapbare informatie. We analyseren grote hoeveelheden geschreven tekst om trends en verbanden in kaart te brengen.

Smarten your text.

Consulting

Onze experts worden ook regelmatig ingezet als data science consultant. We verkennen samen met u de mogelijke oplossingrichtingen voor uw vraagstuk en analyseren haalbaarheid op basis van de beschikbare data.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.