Een smart grid oplossing voor Juva die inspeelt op de glastuinbouwsector

Juva is netbeheerder van de gas- en elektriciteitsnetten in het Westland met veel grootverbruikers in haar klantenkring, met name in de tuinbouwsector. Binnen de glastuinbouw is Juva (Westland Infra) een belangrijke trekker van smart grid initiatieven. Na eerdere realisatie van een webportaal waarmee grootverbruikers meer grip kregen op hun energierekening, heeft West recentelijk voor Juva een proof of concept uitgevoerd op gebied van smart grid. Data van de glastuinbouwsector is in detail geanalyseerd om een voorspellingsmodule (prototype) te ontwikkelen van de energiebehoefte van deze sector. Hoe beter de behoeften van deze sector begrepen worden, hoe meer Juva de piekvraag kan voorspellen en actief kan gaan sturen.

Vraagstuk

Er is vaak ruimte in het energienet beschikbaar omdat infrastructuur op de maximale capaciteit wordt ontworpen. Klanten betalen ook voor benodigde capaciteit op enig moment in het jaar (piekvraag) terwijl ze deze niet op alle momenten gebruiken. Dit komt door o.a. weersinvloeden, verschillende teelsoorten en teeltfases. Door hier flexibel en intelligent op in te spelen met behulp van stuursignalen kan de capaciteit van het energienet worden geoptimaliseerd.

Juva wil klanten stimuleren om hun capaciteitsbehoefte meer te verschuiven naar momenten dat er geen pieken zijn. Zo wordt het energienet efficiënter benut en treden er minder transportverliezen op. Dit kan gaan om reguliere energie-afname, maar in de glastuinbouw liggen ook kansen bij de ketelbuffers die veel tuinders gebruiken. Op momenten dat er weinig energie verbruikt wordt op het gehele net kunnen tuinders worden gestimuleerd om met behulp van de ketelbuffers elektriciteit om te zetten in warmte. Deze warmte kan worden opgeslagen en vervolgens worden gebruikt op een moment dat er een piek in energievraag is. Dit alles resulteert in lagere transporttarieven voor de eindgebruikers.

Doel. Juva heeft West gevraagd om door middel van een proof of concept aan te tonen dat er een voorspellingsmodule kan worden ontwikkeld die energiebehoeften van tuinders (en dan specifiek de piekvraag) kan voorspellen op diverse tijdshorizonnen: 1 dag, 1 week, 1 maand en 1 jaar vooruit. Als input heeft Juva beschikking over een gedetailleerde dataset van weersgegevens en energievraag. Het aantonen van patronen en correlaties speelde in de proof of concept fase een grote rol.

Oplossing

In de kern draaide dit project om forecasting van time series waarbij werd verwacht cyclisch gedrag waar te nemen. De totale beschikbare data gaat zeven jaar terug en heeft per kwartier de totale geleverde energie (MWh), temperatuur, straling, windsnelheid, neerslag en energieprijs. Vanuit het oogpunt van een proof of concept heeft West bij dit project gewerkt met een subset van deze data.

De eerste stap van dit project betrof een uitvoerige analyse van correlaties en patronen  – op verschillende tijdshorizonnen: dag, week, maand en jaar – in de data. Hierbij was het belangrijk om algemene patronen, cyclisch gedrag per specifieke tijdseenheid en ruis van elkaar te scheiden. Er werd bevestigd dat er diverse cyclische patronen zichtbaar zijn in de dataset. Zo kan het dagpatroon in de maand januari flink verschillen van het dagpatroon in bijvoorbeeld de maand juli (zie afbeelding). De eerste analyse van patronen en correlaties werd afgerond in een kwestie van dagen waarna in de tweede stap een ruw prototype voor het voorspellingsmodel van de piekvraag werd gerealiseerd. De kennis van de analysefase is hierbij ingezet om meerdere voorspellingsmodellen te combineren in een module.

Het proof of concept heeft gevalideerd dat het mogelijk is om op basis van de beschikbare data belangrijke patronen te herkennen. Op dit moment worden door Juva voorbereidingen getroffen om over te gaan tot realisatie en implementatie van de smart grid module.

 

Webportaal voor zakelijke energiemarkt

In het verleden ontwikkelde West voor deze klant al een webportaal waar tuinders persoonlijk verbruik konden inzien, relevante statistische informatie konden analyseren, olieprijzen en dollarkoersen konden opvragen en op maat gesneden gas- en elektriciteitscontracten konden aanvragen. Zo werd het voor tuinders mogelijk om in te spelen op belangrijke ontwikkelingen in de energiesector en optimale controle te hebben over hun eigen energieverbruik en kosten. West realiseerde dit webportaal binnen de afgesproken tijd en binnen budget. In 2002 werd het portaal in gebruik genomen en sindsdien maken ca. 300 tuinders er gebruik van. De wens is om de smart grid module in de nabije toekomst ook aan te bieden aan grootverbruikers via dit portaal zodat grootverbruikers hun verbruik straks onderling af kunnen stemmen.

Meer weten?

Benieuwd naar wat West voor u kan betekenen? Maak hier een afspraak en boek een demo. Al bij de eerste afspraak laten we resultaat zien.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.