Een radar voor een hulporganisatie om spanningen en behoeften in kaart te brengen op basis van vertrouwelijke rapportages.

Bij een hulporganisatie worden gesprekken met hulpverleners, slachtoffers en/of andere betrokkenen vaak gedocumenteerd. Deze gespreksverslagen zijn een waardevolle bron van informatie zijn, maar in de praktijk blijft een groot deel van de informatie nog onbenut. De tekst die wordt ingevuld in de half open en open velden is vaak ongestructureerd en moeilijk te behandelen. Met behulp van Natural Language Processing (NLP) kan West grote hoeveelheid (ongestructureerde) geschreven tekst classificeren en categoriseren. Daarmee ontstaat een grote reeks aan mogelijkheden om inzicht te verkrijgen uit tekst. Denk aan:

1. Het identificeren van nieuwe en/of onderbewuste behoeften en/of onderwerpen die spelen

2. Het inventariseren van spanningen op basis van een sentiment analyse

3. Het in kaart brengen van patronen/trends in behoeften/spanning en de correlatie met externe factoren (bijv. weer, politieke stabiliteit, economische groei)

4. Het identificeren van belangrijke locaties, namen en/of entiteiten, momenten (tijden/data), etc.

5. Het genereren van samenvattingen

Voorbeeldcase

Helaas kunnen we geen details geven van de NLP projecten waar we op dit moment aan werken. Een prijswinnend publiek onderzoek van één van onze team members, Wouter Eekhout, geeft echter een beeld van de kracht van deze technologie. Het project betrof de inzet van NLP om te zien hoe de Sustainable Development Goals van de United Nations worden gereflecteerd in de verschillende beleidsdocumenten. Wat is de relatie tussen de verschillende beleidsdocumenten? Worden er bepaalde doelstellingen onderbelicht in de rapportages?

Meer informatie over dit project is hier te vinden. Met de tool heeft Wouter Eekhout de derde prijs gewonnen in een NLP en data visualisatie challenge van de UN.

De afbeelding laat zien de relatie zien tussen de Sustainable Development Goals van de UN (linkerzijde) en UN rapportages/beleidsdocumenten (rechterzijde).

Meer weten?

Benieuwd naar wat West voor u kan betekenen? Maak hier een afspraak incl. demo. Al bij de eerste afspraak laten we resultaten zien.

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.